De tre mulighetene til tingenes begynnelse

Dette er en kort og forenklet versjon av hovedargumentet for en begynnelse, hvor man bare ser på hva som er alternativene til «det som alltid har eksistert». Der hovedargumentet får fram alternativene med logisk årsakssammenheng, ser denne formen på egenskapen til «det første» i utgangspunktet. Denne posten er ment til å fungere i sammenheng med denne videoen:

De tre alternativene er kort og godt:
1. Universet oppstod av ingenting
2. Universet har alltid eksistert
3. Universet oppstod av noe annet enn det universet er.

Les videre

Reklamer

Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd (Pericope Adulterae)

De faktiske manuskriptbevisene

At historien ikke er skrevet i Johannes evangelium slik vi leser det i dag, er det svært liten tvil om, i grunnen. Det er overveldende beviser imot dette: Den finnes ikke i noen tidlige manuskripter med historien. Og det er ikke fordi vi ikke har manuskripter med dette tekststedet (Joh 7-8), vi har faktisk flere allerede før 300-tallet (første gang den dukker opp er på 500-tallet i Codex Bezae):

Les videre

2. Kongebok 2:23-24 Bjørnene og småguttene

Dette er en tekst som jeg er blitt utfordret på flere ganger, og tenkte derfor skrive litt om den, i og med at det er en rekke elementer å ta hensyn til her.

Først, her er teksten fra 2011-versjonen:

2. Kongebok 2:23 Fra Jeriko dro profeten opp til Betel. Mens han var på veien, kom noen smågutter ut av byen. De gjorde narr av ham og ropte: «Kom deg vekk, din flintskalle! Kom deg vekk, din flintskalle!» 24 Da han snudde seg og fikk se dem, forbannet han dem i Herrens navn. Og to bjørner kom ut av skogen og rev i hjel førtito av barna.

For min endelige forståelse av teksten, les konklusjonen, men her kommer hele resonnementet.

Jeg vil dele mitt svar opp i fire kategorier: Større kontekst, kulturell/umiddelbar kontekst, hebraisk, og sunt bondevett.

Les videre

Prosessen og argumentet fra ateisme til deisme

For meg var det en lang prosess, først og fremst intellektuell. Jeg kommer ikke fra en familie med kristendom (eller noen annen religiøs holdning). Jeg ble utfordret av en kristen da jeg var 18 år på begynnelsen av universet. Etter mye diskusjon kom jeg fram til at han sannsynligvis ikke visste hvordan teorien virkelig var, eller noe slikt. Så jeg begynte å undersøke selv.
Les videre

Eget arbeid på tidlig daterte manuskripter

Så, jeg har gjort noe eget arbeid for å få oversikt over de tidlige manuskriptene. Jeg var litt interessert i hva vi har av manuskripter fra før 313, hvor Konstantin lovliggjorde kristendommen i Romerriket. Og vi har en god del fra før den tid, faktisk. Jeg har sett på 71 forskjellige manuskripter, hvor noen av dem er flere ark, og noen av dem er bare små deler av ark.

Les videre

Treenighetens problem

Dette er et argument jeg synes stiller dårlig, da det bunner i en misforståelse av konseptet treenighet. Jeg gir det 1 av 10 mot kristendom, og 0 av 10 mot teisme.

Treenighetens problem

 1. Gud er treenig.
 2. Det er selvmotsigende å være 3, og samtidig 1.
  Derfor:
 3. Gud selvmotsigende.
 4. Selvmotsigende entiteter er en logisk umulighet.
  Derfor:
 5. Logiske umuligheter kan ikke eksistere i virkeligheten.
 6. Gud kan ikke eksistere i virkeligheten.

Les videre

De verdimessige mulighetene

Dette er egentlig et argument som ikke nødvendigvis beviser noenting, det bare bevisstgjør konsekvensene av å avvise Gud. Jeg tror det er umulig å leve det ut i praksis å avvise menneskenes verdi i praksis, og derfor er det et sterkt argument, men det er ikke noen intellektuell slam dunk. Jeg gir argumentet 7 av 10 for personlig teisme. En materialist kan like gjerne bruke dette som en 7 av 10 for at mennesker faktisk ikke har noen verdi, det er bare en illusjon. Jeg tror det er vanskelig å trekke noen andre konklusjoner enn dette: Enten har mennesket ingen verdi, eller så må verdien vektlegges i en ytre årsak i forhold til oss/universet.

De ni verdimessige mulighetene:

 1. Mennesker har egenverdi fordi det er levende.
 2. Mennesker har egenverdi fordi de har så stort intellekt (eller annen kvalitet)
 3. Mennesker har egenverdi fordi de blir verdsatt av andre.
 4. Mennesker har egenverdi fordi de setter sin egen verdi.
 5. Mennesker har egenverdi fordi de bare har det (intuisjon).
 6. Mennesker har ingen egenverdi, eller lik verdi som alt som eksisterer.
 7. Mennesker har egenverdi fordi en autoritet sier det.
 8. Mennesker har egenverdi fordi en kulturen sier det.
 9. Mennesker har egenverdi fordi du selv gir dem det.

Argumentasjonen:

 1. Hvis menneskets egenverdi er relativt (7, 8, og 9), betyr det at du faktisk endrer reell verdi, alt etter hvilken relativ du er i.
 2. Hvis menneskets egenverdi er relativ, kan menneskeverdet i teorien endres fra dag til dag.
 3. Det er umulig å leve som om det er sant, i praksis. Derfor utgår 7, 8, og 9.
 4. Det finnes ingen situasjon hvor det er helt greit å ta livet av et menneske, uten rettferdiggjørelse, derfor utgår objektive egenverdier representert i alternativene 2, 3, og 4.
 5. Det er umulig å leve ved at alt, eller alt levende, er like mye verdt, derfor utgår 1 og 6.
 6. Dersom det ikke finnes noen underliggende, grunnleggende verdi i virkeligheten, er det ingen grunn til at man skulle ta intuisjonen som en virkelig indikator på noe.
 7. Alle mulighetene må begrunnes; hvorfor er akkurat den kvaliteten med å sette verdi (eller ingen verdi), hva er rasjonale bak den grunnleggende verdien? Det er bare mulig om en ekstern «greie» gir den verdien.
 8. Alle mulighetene, og deres rasjonaler, gjør at den eneste logiske konklusjonen, er at det finnes en verdisettende entitet utenfor det vi kjenner til.

Les videre

Hovedargument for en begynnelse

Dette argumentet er hva jeg personlig anser som det sterkeste argumentet for en gudeskikkelse (egenhendig, det aller sterkeste er alle argumentenes sammenheng og helhet), i motsetning til mange andre som gjerne mener det teleologiske argument er det sterkeste. Jeg gir dette argumentet 9 av 10 som argument for deisme/teisme,  10 av 10 imot materialisme og 10 av 10 imot determinisme.

De tolv mulighetene:

 1. Noe fysisk har alltid eksistert, og det eksisterer ingenting ikke-fysisk.
 2. Noe fysisk har alltid eksistert, og noe ikke-fysisk har alltid eksistert.
 3. Noe fysisk har alltid eksistert, og noe ikke-fysisk eksisterer nå, men har ikke alltid eksistert.
 4. Noe fysisk har ikke alltid eksistert, og det finnes ingenting ikke-fysisk.
 5. Noe fysisk har ikke alltid eksistert, og noe ikke-fysisk har alltid eksistert.
 6. Noe fysisk har ikke alltid eksistert, og noe ikke-fysisk har ikke alltid eksistert, men eksisterte «før» noe fysisk.
 7. Noe fysisk har ikke alltid eksistert, og noe ikke-fysisk har ikke alltid eksistert, og det fysiske eksisterte «før» det ikke-fysiske.
 8. Det eksisterer ikke noe fysisk, og det ikke-fysiske har eksistert alltid.
 9. Det eksisterer ikke noe fysisk, og det ikke-fysiske har ikke alltid eksistert.
 10. Det fysiske og det ikke-fysiske er det samme, og har alltid eksistert
 11. Det fysiske og det ikke-fysiske er det samme, og har ikke alltid eksistert.
 12. Ingenting eksisterer, hverken fysisk eller ikke-fysisk.

Les videre

Andrew Loke tar opp alle logiske naturalistiske muligheter imot oppstandelsen av Jesus

Andrew Loke har skrevet en oppgave på Oxford, publisert i tidsskriftet «Journal of Theological Studies» som går på de mulige naturalistiske alternativene til Jesu oppstandelse.

https://www.academia.edu/700274/Loke_Andrew._The_resurrection_of_the_Son_of_God_a_reduction_of_the_naturalistic_alternatives._Journal_of_Theological_Studies_60_2009_570-584._Oxford_University_Press